Ritz

 • 265,000
 • Published date: 19-06-2020
  • Kottayam Town , Kottayam

ʀɪᴛᴢ ᴠᴅɪ
sɪɴɢʟᴇ ᴏᴡɴᴇʀ
ᴀᴄᴄɪᴅᴇɴᴛ ғʀᴇᴇ
ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ sᴇʀᴠɪᴄᴇ
wɪᴛʜ ᴀʟʟ ɪᴛs sᴇʀᴠɪᴄᴇ ʀᴇᴄᴏʀᴅs
ʙʀᴀɴᴅᴇᴅ ᴛʏʀᴇs & Aʟʟᴏʏs
ɴᴇᴡ ғᴜʟʟ ᴄᴏᴠᴇʀ ɪɴsᴜʀᴀɴᴄᴇ
ɪɴʙᴜɪʟᴛ ᴍᴜsɪᴄ sʏsᴛᴇᴍ
4 ᴅᴏᴏʀ ᴘᴏᴡᴇʀ ᴡɪɴᴅᴏᴡs
ʀᴇᴍᴏᴛᴇ ᴄᴇɴᴛʀᴀʟ ʟᴏᴄᴋ sʏsᴛᴇᴍ
sᴇᴀᴛ ᴄᴏʙʟᴠᴇʀs
sᴘᴏɪʟᴇʀs
ғᴏɢ ʟᴀᴍᴘs

Maruti Suzuki
Ritz
Normal
Model 2011
KM's N/A

Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)


Related listings

 • Qualis 5

  Qualis

  Kottayam - Kanjirapally
  2003 N/A
  19-06-2020
  109,000
 • i10 2

  i10

  Kottayam - Kottayam Town
  2010 41000
  19-06-2020
  238,000
 • Alto 4

  Alto

  Kottayam - Meenachil
  2010 N/A
  19-06-2020
  139,000
 • Zen 5

  Zen

  Kottayam - Kottayam
  2001 N/A
  19-06-2020
  62,000
 • Swift 6

  Swift

  Kottayam - Kottayam Town
  19-06-2020
  348,000
 • Alto 4

  Alto

  Kottayam - Kottayam Town
  2007 83000
  19-06-2020
  92,000
 • Enjoy 5

  Enjoy

  Kottayam - Ettumanoor
  2014 N/A
  19-06-2020
  265,000
 • Fiesta 5

  Fiesta

  Kottayam - Meenachil
  2013 100000
  19-06-2020
  275,000